buhls jagter
Polowanie w Polsce

Polowania indywidualne :

- polowanie na sarnę (Capreolus capreolus L)

Okres polowań : Od 11 maja do 30 września (rogacz)

Sarna jest najliczniej występującym przedstawicielem zwierzyny płowej w Polsce. Ten pospolity przedstawiciel rodziny jeleniowatych żyje na obrzeżach lasów oraz na terenach uprawnych. Sarnę spotkać można na terenie całego kraju pomimo pewnych różnic w gęstości populacji w poszczególnych regionach.

Trofeum sarny-rogacza, tak często poszukiwane przez zagranicznych myśliwych, cechuje się dużym zróżnicowaniem form, na które składają się różne kryteria, począwszy od liczby odnóg, po wysokość i stopień uperlenia. Jeśli myśliwemu dopisze szczęście, może pozyskać myłkusa – nadzwyczajne, niespotykane trofeum o często fantazyjnym kształcie, o którym marzy niejeden łowca.

Sarna nie jest jednak łatwą zdobyczą. Jest to bowiem zwierzę czujne i ostrożne; polowanie na nie wymaga zatem nie lada wiedzy i doświadczenia, lecz czyni je to tym bardziej ekscytującym.

Najlepszym okresem polowań na sarnę jest początek sezonu łowieckiego w maju, gdy zwierzyna nie była jeszcze niepokojona w swej ostoi. Drugi okres, który wybierają myśliwi, to ruja na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy właśnie w łowisku pokazują się, wiedzione instynktem, najlepsze i najdorodniejsze okazy. Jest to czas najlepszych trofeów. Znane są nawet przypadki, gdy podczas rui pozyskiwano bardzo mocne kozły, nie widywane nigdy przedtem przez myśliwych z danego łowiska!

Sposób polowania : z podchodu, z zasiadki lub na wab, zawsze w towarzystwie doświadczonego polskiego podprowadzającego.

Sugerowany kaliber – .223 i większe.

Okres ochronny po 30 września, obejmujący rogacze, nie wyklucza jednak polowań na kozy i koźlęta – od 1 października do 15 stycznia. Jesienne polowania na kozy, zbierające się w duże rudle przed nadejściem zimy, może również dostarczyć wielu wrażeń. Wielu młodych myśliwych wybiera to polowanie, łączone często z polowaniem na ptactwo, dziki i drobną zwierzynę, na rozpoczęcie łowieckiej przygody w Polsce.

Sposób polowania : z podchodu, z podjazdu, z zasiadki.

Sugerowany kaliber – jak wyżej

Polowanie na dziki (Sus scrofa L.)

Okres polowań : cały rok (odyńce) lub od 15 sierpnia do 15 stycznia (lochy)

Dzik – najbardziej pospolity przedstawiciel zwierzyny czarnej. Występuje licznie na terenie całego kraju. Populacje o największym zagęszczeniu spotyka się na północy Polski, gdzie w niektórych kołach pozyskuje się do kilkuset sztuk rocznie w danym łowisku. Polowanie na dzika, wykonywane głównie z zasiadki bądź na nęcisku, często urozmaica pobyt myśliwym wyprawiającym się do Polski na inną zwierzynę. Dzieje się tak dlatego, że samce dzika nie są objęte okresem ochronnym. Obowiązuje on jedynie w przypadku loch. Najlepszym czasem na polowanie na dziki jest bez wątpienia pełnia księżyca. Sylwetki żerujących w nocy zwierząt są wtedy doskonale widoczne, zwłaszcza zimą.

Dzik jest również najbardziej oczekiwaną zwierzyną podczas polowań pędzonych. Wymaga on od łowców doskonale opanowanej techniki strzelania do zwierząt w przebiegu. Szybki bieg, masywna sylwetka, gruba skóra i futro oraz silna budowa ciała czynią zeń trudną zdobycz. W przypadku osaczenia i poczucia zagrożenia jest to zwierzyna bardzo niebezpieczna, zdolna zaatakować człowieka i bronić się przed nim zaciekle.

Trofeum z dzika – odyńca to oręż – szable i fajki. Elegancko oprawione i umieszczone na dębowej podstawce będą ozdobą każdego myśliwskiego salonu.

Sposób polowania : z zasiadki (ambona), na nęcisku oraz podczas polowań zbiorowych (patrz niżej).

Sugerowany kaliber : .300, 30-06, .308 i większe

Polowanie na jelenia szlachetnego (Cervus elaphus L)

Okres polowań : od 21 sierpnia do końca lutego (byki).

od 1 października do 15 stycznia (łanie)

od 1 października do końca lutego (cielaki)

Jeleń, któremu polska tradycja polowań nadała miano króla puszczy, jest najważniejszym gatunkiem zwierzyny łownej. Występuje na terenie całego kraju, choć jego zagęszczenie nie jest równomierne. Jeleń chętnie zamieszkuje duże kompleksy leśne. Zwierzę to żeruje o zmierzchu i nocą, a w ciągu dnia preferuje bezpieczne ostoje w głębi lasów, gdzie nie jest niepokojony przez ludzi oraz drapieżniki. Jeleń jest bowiem wrażliwy na wszelkie czynniki zakłócające jego spokój.
Najlepszym okresem polowania jest wrześniowe rykowisko, jednak w niektórych łowiskach warto pojawić się już na początku sezonu, pod koniec sierpnia. Jest to polowanie wymagające dużej ostrożności i cierpliwości. W tym okresie byk jest co prawda nieco mniej czujny, jednak otaczające go łanie bardzo szybko wykrywają najlżejszy szmer lub poruszenie w łowisku i w porę ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Tak, jak w przypadku rogacza, w łowisko wychodzi się wcześnie rano oraz wieczorem. Często potrzeba kilku dni ciężkiej pracy w łowisku, aby podejść upatrzonego byka i pozyskać wymarzone trofeum. Rozpiętość trofeów jest z kolei dość duża. Wielu myśliwych wybiera wieńce o wadze ok. 4-5 kg, jednak poroża o wadze 8 kg i większej również występują w naszych łowiskach. Trofeum byka to klasyczna ozdoba w domu każdego łowcy, dająca powód do dumy i przywołująca wiele wspaniałych wspomnień z polowania nawet po wielu latach.

Byki, a także łanie i cielaki, można również strzelać podczas polowań zbiorowych, w zależności od łowiska.

Sposób polowania : z podchodu i z zasiadki lub na wab oraz podczas polowań zbiorowych (patrz niżej).

Sugerowany kaliber : .300 i większe

Polowanie na daniela (Dama dama L.)

Okres polowań – od 1 października do 31 stycznia (byki)

- od 1 października do 15 stycznia (łanie i cielaki)

Daniel jest przedstawicielem rodziny jeleniowatych i nie jest rodzimym polskim gatunkiem. Od wielu wieków był jednak sukcesywnie wprowadzany w różnych częściach kraju. Zwierzę to wykazuje duże zdolności adaptowania się do warunków występujących w różnych siedliskach.

Daniel jest czujny i pozostaje aktywny przez cały dzień. Prowadzi stadny tryb życia.

Na zwierzynę tę poluje się najczęściej podczas bekowiska, a także sporadycznie podczas polowań zbiorowych. Trofea danieli w Polsce zwykle nie przekraczają 2,5 – 3 kg.

Sposób polowania : z podchodu bądź zasiadki lub podczas polowań zbiorowych.

Sugerowany kaliber : .300 i większe

Polowania zbiorowe :

Polowania zbiorowe to najbardziej ekscytujące, lecz zarazem najniebezpieczniejsze łowy. Zaczynający się w październiku i trwający do połowy stycznia okres zbiorówek przyciąga od wielu lat entuzjastów myślistwa i jest doskonałą okazją do spotkania z przyjaciółmi i przeżycia niezapomnianych przygód.

Polowanie zbiorowe jest także świetną okazją na poznanie tradycji i ceremoniału łowieckiego obowiązujących w naszym kraju.

Możemy zaoferować Państwu typowe polowania zbiorowe z tradycyjnymi pędzeniami, a także polowania kombinowane, na przykład kilka krótkich pędzeń w ciągu dnia i popołudniowe indywidualne polowania z zasiadki.

Nasze najlepsze łowiska na polowania zbiorowe znajdują się w zachodniej i północnej Polsce.

Gatunki łowne dostępne podczas zbiorówek może różnić się nieco w zależności od regionu, jednak najczęściej możliwe jest strzelanie całej gamy zwierzyny : dzików, jeleni, danieli, saren (za wyjątkiem rogaczy) oraz drapieżników.

Istotną kwestią w przypadku polowań pędzonych jest bezpieczeństwo. Pełna lista przepisów znajduje się poniżej.

[tutaj można zamieścić regulamin zbiorówki]

Co powinno się wiedzieć o polowaniu w Polsce: kilka praktycznych porad.

- Wybierając się na polowanie na sarnę-rogacza warto zaopatrzyć się w podpórkę; pomocny będzie również skuteczny repelent na owady.

- Na dzika najlepiej poluje się przy świetle księżyca. Przed wybraniem daty pobytu sprawdź fazy księżyca.

- Jadąc na polowanie zbiorowe, zwiększasz swoje szanse będąc członkiem licznej grupy. Mioty w Polsce są zwykle bardzo duże z uwagi na powierzchnię łowisk i ich zagospodarowanie. Dokładne obstawienie miotu w przypadku grupy mniejszej niż 12-14 myśliwych może zatem być bardzo trudne. W rezultacie zwierzyna często znajduje lukę w linii myśliwych, przez którą łatwo i bez szwanku ucieka z miotu.

- Przed sezonem polowań zbiorowych warto potrenować na strzelnicy przy użyciu ruchomych tarcz. Robią to regularnie nawet bardzo doświadczeni myśliwi!

- Pamiętaj o odpowiednim do zwierzyny wyborze kalibru i lunety. Luneta o małym świetle może utrudnić Ci polowanie o zmierzchu i uniemożliwić polowanie nocne. Na polowanie zbiorowe wybierz się natomiast z lunetą o mniejszym powiększeniu – polskie przepisy dopuszczają używania na zbiorówce jedynie lunet o powiększeniu nie przekraczającym 3x! Dozwolone jest użycie kolimatorów.

- Dopuszczalna odległość strzału to 200 m.

- Do zakupu amunicji w sklepie myśliwskim w Polsce będziesz potrzebować kompletu dokumentów – pozwolenia na polowanie oraz Europejskiej Karty Broni i dokumentu tożsamości. Pamiętaj, że niektóre kalibry w Polsce są niepopularne (np. 8.68) i ich sprowadzenie może zająć trochę czasu. Najpopularniejsze kalibry w Polsce to np. .300 i 30-06.

- Wiele regionów Polski to obszary rolnicze. Uprawy i roślinność mogą okresowo utrudnić polowanie na sarnę czy dzika, dając zwierzynie doskonałe schronienie. Warto wziąć to pod uwagę wybierając termin polowania.

- Laserowe i noktowizyjne celowniki są w Polsce zabronione. Dozwolony jest jedynie noktowizyjny sprzęt obserwacyjny.