Okresy polowań
Jeleń szlachetnyByk

21.08 - do końca lutego
Łania

01.10 - 15.01
Cielęta

01.10 - do końca lutego
DzikOdyniec

Cały rok
Locha

15.08 - 15.01
Wycinki, przelatki, warchlaki

Cały rok*
SarnaRogacz

11.05 - 30.09
Koza

01.10 - 15.01
Koźlęta

01.10 - 15.01
DanielByk

01.10 - 31.01
Łania

01.10 - 15.01
Cielęta

01.10 - 15.01
MuflonTryk

01.10 - do końca lutego
Owca

01.10 - 15.01
Jagnięta

01.10 - 15.01
Kaczki

od 15.08 do 21.12
Gęsi zbożowe i białoczelne

od 01.09 do 21.12 grudnia/31.01**
Gęsi gęgawy

od 01.09 do 21.12/15.01**
Słonki

od 01.09 do 21.12
Bażant (kogut)

od 01.10 do końca lutego
Lis

od 01.06 do 31.03 lub cały rok***
Borsuk

od 01.09 do 30.11 lub cały rok***
Kuropatwy

od 11.09 do 21.10
Tabela pokazuje aktualne okresy polowań na dane rodzaje zwierzyny zgodnie z Rozp. Min. Środ. z 16.03.2005 r. z późn. zm.

* za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku
** na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego
*** na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew